Merhaba!
ODTÜ‘lüyüz Biz!

#

Şeffafız,
Katılımcıyız,
Etkiniz,
Dayanışmacıyız.

Önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olan ODTÜMİST seçimli genel kurulunda, 2020-2022 döneminin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarında görev almak için aday olan bizler, mevcut yönetimde eksikliğini gördüğümüz Şeffaflık, Katılımcılık, Etkinlik ve Dayanışmacılık gibi değerleri hayata geçirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Odtü'lüyüz Biz! odtülüyüz odtuluyuz odtümist odtumist
Şeffaflık
Tüm planlarımız ve faaliyetlerimiz üyelerin gözetim ve denetimine açık olacaktır. Üyelerle iletişimde kısıtlamalara yer verilmeyecek ve gerek yönetimin üyelerle gerekse üyelerin birbirleriyle olan iletişiminde dışlayıcı olmayan saygılı bir dilin egemen olmasına özen gösterilecektir.
Odtü'lüyüz Biz! odtülüyüz odtuluyuz odtümist odtumist
Katılımcılık
Karar alma süreçleri, üyelerimizin farklı fikir ve önerilerle ve eşit bir şekilde katkıda bulunmasına açık olacaktır. Üyelerin de yönetimin de gönüllülük esasına göre çalıştıkları ve aralarında bir hiyerarşi olmadığı hiçbir zaman unutulmayacaktır.
Odtü'lüyüz Biz! odtülüyüz odtuluyuz odtümist odtumist
Etkinlik
Kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması, derneğimizin kuruluş amaç ve hedeflerine bağlı kalınması, derneğin tanıtılması, özellikle yeni mezunların üyeliğe kazanılması, üyeler arasındaki dayanışma bağlarının güçlendirilmesi, öğrencilere burs desteğinin artırılması ve bursiyerlerin gelişimine katkıda bulunulması gibi faaliyetlere öncelik verilecektir.
Odtü'lüyüz Biz! odtülüyüz odtuluyuz odtümist odtumist
Dayanışmacılık
Ortak paydamız olduğuna inandığımız ODTÜ ruhunu yaşatacak ve yaygınlaştıracak şekilde okul ve bileşenleri, diğer mezun dernekleri ve STK'larla etkin işbirlikleri geliştirilecektir.
ODTÜ'lüyüz Biz!
Facebook İletişim Grubu
Gruba Katılın!
Copy link
Powered by Social Snap